Werkvloer
Vormgeving en fotografie voor Werkvloer, magazine voor medewerkers in de diervoederindustrie.
Sinds 2006 in opdracht van het Productschap Akkerbouw, vanaf 2014 wordt Werkvloer uitgegeven door het CAO Fonds Graanbe- en verwerkende Bedrijven.