Vooruitstruikelen in therapie en supervisie
Grafische vormgeving en fotografie voor Vooruitstruikelen in therapie en supervisie  van Ineke Scholten.
Uitgegeven door Stichting EFT Nederland