Maatschappelijke Stage
Vormgeving brochure over maatschappelijke stages op het gebied van 'groen en duurzaam'.
Uitgave van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.