Beweegroute
Grafische vormgeving van beweegroutes in Gennep en Kekerdom. Ontwerp en fotografie voor iconen, instructiebordjes, infopaneel en flyers. De beweegrouts zijn ontwikkeld in samenwerking met een beweegcoach met als doel het trainen van coördinatie, kracht en conditie.