In opdracht
Portretten op locatie en fotografie van werkprocessen in de diervoedersector. 
In opdracht van Productschap Akkerbouw, Nevedi en Stichting Bevordering Studie Diervoeding (BSD).