Diervoeding - Productschap akkerbouw
Portretten op locatie en fotografie van het werkproces in de diervoederindustrie, voor o.a. Werkvloer Magazine en Stichting Bevordering Studie Diervoeding (BSD).