Een andere kijk
De werkelijkheid gespiegeld, verdraaid, transparant, gekleurd.