Ministerie van EL&I

Vormgeving brochure over maatschapelijke stages op het gebied van 'groen en duurzaam'.
Een uitgave van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Ministerie van EL&I, ontwerp brochureMinisterie van EL&I, ontwerp brochure